baner

 

 


MARZEC

 

 TEMATYKA:      

 

 KIEDY  PATRZĘ  W  NIEBO

 W  MARCU  JAK  W  GARNCU

 OZNAKI  WIOSNY

 WIELKANOCNE  ZWYCZAJE            

 

UMIEJĘTNOŚCI  DZIECKA… dziecko:                              

 

ü prezentuje  przyniesione  z  domu  materiały  dotyczące  kosmosu, planet i  gwiazd

ü słucha utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści;

ü podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski;

ü ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacje;

ü wypowiada się w sytuacjach problemowych, uzasadnia swoje zdanie;

ü rozpoznaje i nazywa litery  R, G,C;

ü odwzorowuje wg wzoru poznane litery i cyfry;

ü  globalnie czyta wyrazy związane z tematem;

ü wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami;

ü liczy elementy i rozumie, że ich liczba jest niezależna od ich ułożenia;

ü liczy elementy i określa ich liczbę liczebnikiem;

ü zna i potrafi zastosować znak matematyczny <, >, +, =, -

ü rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

 

WIERSZ

 

Gdy wiosna w ogródku przegna resztki zimy,

To skopane grządki równo pograbimy.

Zrobimy w nich rowki, tam nasionka spoczną,

Siane rzadko, aby nie było im tłoczno.

 

Wtedy bardzo ładnie poprosimy słonko,

Aby przygrzewało tym naszym roślinkom,

Potem poprosimy uprzejmie chmureczkę,

Aby nasze grządki podlało troszeczkę.

 

MARZEC

 

Już na niebie jaśniej.

Czasem słonko grzeje.

Wyjrzał z ziemi krokus,

do słonka się śmieje.

 

I przebiśnieg biały

na świat się gramoli.

Rozkoszować będą

ciepłem się do woli.

 

I choć czasem jeszcze

śnieżek biały prószy,

to z kryjówki zając

już wystawił uszy.

 

Cały świat niebawem

gdzieś w roztopach zaśnie.

Lecz mnie to nie dziwi,

bo to marzec właśnie

 

"Pisanki"


 
Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
 
pierwsza - ma kreski,
 
druga - ma kółka złote,
 
trzecia - drobne kwiaty,
 
czwarta - dużo kropek,
 
piąta - srebrne gwiazdki,
 
szósta - znów zygzaki,
 
siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki,
 
ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
 
dziewiąta - największa - ma już prawie wszystko:
 
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
 
i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń,
 
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał,
 
dumne były z niego Hania i Małgosia...

 

 

PIOSENKA

 

PISANKI

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe, 
na nich malowane 
bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 
piękne opowiastki.