baner

 

 

LUTY

 

 

 TEMATYKA:      

 

 NASZE  ULUBIONE  BAJKI  I  BAŚNIE

 KARNAWAŁ

 W DAWNYCH  CZASACH                         

 

UMIEJĘTNOŚCI  DZIECKA… dziecko:                              

 

ü słucha utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści;

ü podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski;

ü ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacje;

ü wypowiada się w sytuacjach problemowych, uzasadnia swoje zdanie;

ü rozpoznaje i nazywa litery N, n, S, s;

ü odwzorowuje wg wzoru poznane litery i cyfry;

ü  globalnie czyta wyrazy związane z tematem;

ü wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami;

ü liczy elementy i rozumie, że ich liczba jest niezależna od ich ułożenia;

ü liczy elementy i określa ich liczbę liczebnikiem;

ü zna i potrafi zastosować znak matematyczny ,,=”

ü rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

 

 

Pisarz

Szybkie palce mam,

                     bajkę piszę sam.                                       

 (pisze na maszynie kolejnymi palcami)

Kropki, kreski i litery,

koniec.

 

 

Zabawa paluszkowa

 

Zwinne palce mam, hej!

Na pianinie gram, hej!

Teraz gramy w drugą stronę,

i ćwiczenie zakończone.

 

Karnawałowy bal

 

Kto przebierze się za misia?

Kto za królewicza?

A kto z dzielnym Indianinem

będzie tańczył dzisiaj?

Biegnie zając za piratem, pajac robi miny.

A królewny rozrzucają wstążek serpentyny.

 

Ref: Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto się nie bawi z nami, temu będzie żal.  (2X)

 

Sypie, sypie się konfetti,

fruną baloniki.

Słychać śmiechy, słychać brawa

i dźwięki muzyki.

To karnawał jest w przedszkolu, wszyscy się bawimy.

Raz na lewo, raz na prawo, w tańcu zakręcimy.

 

Ref: Karnawałowa zabawa,...