baner

STYCZEŃ

  TEMATYKA:

 WITAMY NOWY ROK

 ZIMĄ POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 ZIMOWE ZABAWY

-         Poznanie przeznaczenia i rodzajów zegarów i czasomierzy oraz pracy zegarmistrza.

-         Uświadamianie następstwa pór roku, miesięcy.

-         Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

-         Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.

-         Stałe dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym.

-         Poznawanie pracy leśniczego, jej roli i znaczenia.

-       Kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania
i szacunku wobec członków rodziny.

-       Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.

-       Odczuwanie radości ze sprawiania bliskim drobnych przyjemności.

-       Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

-       Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu
w czasie zimy.

-       Poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw w ogrodzie.

 

Piosenka

1.  Były czasy, były chwile,
Z których wspomnień dzisiaj tyle,
Gdy pachniało wkoło fajką,
Kiedy świat był dla nas bajką.
A to tylko prości ludzie,
Mieli udział w pięknym cudzie,
Który tworzył nam dzieciństwo,
Kiedy czarem było wszystko.

Ref. Dziadek to czułe słowo,
Babcia to ciepły gest,
We wspomnieniach na nowo,
Młodość, czas budzi się,
Dziadek to skarbiec baśni,
Babcia wiśniowy sad,
Za to nasi kochani,
Dziękujemy dziś wam.

2.  Były chwile, były lata,
Kiedy los się tak przeplatał,
Kiedy wspólnie z rodzicami,
Naszym życiem kierowali.
Tak miłości pełni byli,
Zasad życia nas uczyli,
Wpajali nam, co najlepsze,
I jak w życiu znaleźć szczęście.

Ref. Dziadek to czułe słowo,
Babcia to ciepły gest…

Dzisiaj czasem złudna chwila,
Rąbka wspomnień nam uchyla,
Czuję dotyk dobrych rąk,
Czuję zapach zielnych łąk.


PORY ROKU
 
1. Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, 
jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy, każda w co innego gra.

2. Wiosna lubi rower, piłkę, lato- łódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki.

Ref. Wiosna…

3. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia.