baner

 

>>>>>>>>>>    DEKLARACJA COVID-19     <<<<<<<<<< 

 

Lista dzieci przyjętych

do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce


ROCZNIK 2017 - DZIECI 3-LETNIE


I KRYTERIUM


L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1

Czarnecka Amelia

2

Czerwińska Maria

3

Chareńska Zuzanna

4

Kiernozek Lena

5

Milejczak Kacper

6

Milejczak Mikołaj

7

Mrówczyński Przemysław

8

Rubaszewska GabrielaL.p

Nazwisko i imię

Ilość punktów

1.

Susz Kamil

31,41

2.

Kończal Aleksander

29,53

3.

Robakowska Michalina

29,47

4.

Andrzejewska Barbara

29,20

5.

Andrzejewski Piotr

29,20

6.

Szablewska Alicja

28,59

7.

Filipiak Wiktora

28,50

8.

Plewa Julia

28,38

9.

Rakowska Anna

28,29

10.

Ziętek Lena

28,25

11.

Balcerek Oskar

27,69

12.

Polak Rozalia

26,97

13.

Szkatulski Wojciech

26,76

14.

Cieślewicz Franciszek

26,57

15.

Kaczmarek Aleksander

26,49

16.

Królak Ignacy

26,47

17.

Krysińska Marcelina

26,37

18.

Jakubowski Ksawery

26,36

19.

Szpurka Filip

26,34

20.

Kamińska Magdalena

26,33

21.

Żelazny Wojciech Witold

26,33

22.

Kruczyńska Maria

26,32

23.

Osmólska Julia

26,30r

24.

Kuczma Natalia

24,99

25.

Kowalczyk Leon

24,54

26.

Dudek Ksawery

24,52

27.

Grochowski Gracjan

24

28.

Wnęk Maria

22,59

29.

Warda Hanna

20,33

30.

Siadak Bogusław

20,25

31.

Mężydło Marcel

19

32.

Pawlicki Adam

18,70

33.

Mroch Wiktora

18,67

34.

Maludziński Wojciech

16,88

35.

Grochecka Lena

15


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Filipiak

Lista dzieci nieprzyjętych

do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce

w związku z niezłożeniem przez rodziców /opiekunów prawnych

wymaganych dokumentów

(oświadczenie woli przyjęcia i upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

zał. nr 11 i zał. nr 13)

 w wyznaczonym terminie lub po terminie


ROCZNIK 2017 - DZIECI 3-LETNIE

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1

Boiński Wojciech

2

Flejter Zuzanna

3

Gawron Natalia

4

Grzędzicka Amelia

5

Klimecka Helena

6

Kokocha Alicja

7

Mruczkowska Antonina

8

Ossowski Kacper

9

Pawłowski Wojciech

10

Pleśniak Grzegorz

11

Salamon Marcel

12

Stypczyńska Julia

13

Szczepańska -Szymczyk Amelia

14

Wnuk Stanisław


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


Małgorzata Filipiak

 


 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce
ROCZNIK 2016 - DZIECI 4-LETNI

I KRYTERIUM


L.p

Nazwisko i imię

1.

Bazułka Antonina

2.

Wiatrowski Tomasz

3.

Wysocka WiktoriaPrzewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Filipiak


 

 

Lista dzieci nieprzyjętych do

 

Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce

w związku z niezłożeniem przez rodziców /opiekunów prawnych

wymaganych dokumentów

(oświadczenie woli przyjęcia i upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

zał. nr 11 i zał. nr 13)

w wyznaczonym terminie lub po terminie.
ROCZNIK 2016 - DZIECI 4-LETNICH


L.p

Nazwisko i imię

1.

Piwoński Antoni Piotr

2.

Ziętek Oliwier


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


Małgorzata Filipiak


Lista kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie

w wyniku postępowania rekrutacyjnego w w/w placówce.

na rok szkolny 2020/2021 z braku wolnych miejsc

4-latkiL.p

Nazwisko i imię dziecka

Ilość zdobytych punktów

Uwagi

1

Motyka Aleksander Jan

24,31

Informujemy,że organ prowadzący

(Gmina Żnin) jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskazał Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie.

2

Wachowiak Kacper

22,96

Informujemy,że organ prowadzący

(Gmina Żnin) jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskazał Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie.

3

Jarmuż Kaspian

22,57

Informujemy,że organ prowadzący

(Gmina Żnin) jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskazał Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie.

4

Kośmider Marta

22,44

Informujemy,że organ prowadzący

(Gmina Żnin) jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskazał Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie.

5

Mieżejewska Marcelina

19

Informujemy,że organ prowadzący

(Gmina Żnin) jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskazał Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie.

6

Cyganek Wiktoria

10,71

Informujemy,że organ prowadzący

(Gmina Żnin) jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskazał Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie.


 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


Małgorzata Filipiak


 

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce


ROCZNIK 2015- DZIECI 5- LETNIEI KRYTERIUM


L.p

Nazwisko i imię

1.

Buzalski Mateusz

2.

Sobierajski MikołajL.p

Nazwisko i imię

Ilość punktów

1.

Butny Miłosz

26,84

2.

Konefał Marcelina

24,91

3.

Miko Mateusz

24,45


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


Małgorzata Filipiak

 

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce

w związku z niezłożeniem przez rodziców /opiekunów prawnych

wymaganych dokumentów

(oświadczenie woli przyjęcia i upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

zał. nr 11 i zał. nr 13)

w wyznaczonym terminie lub po terminie.


ROCZNIK 2015- DZIECI 5- LETNIEL.p

Nazwisko i imię

1.

Bauza Karolina

2.

Brzykcy Milena


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej


Małgorzata FilipiakLista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Jana Brzechwy w Żninie

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w placówce w związku

z brakiem wolnych miejsc


ROCZNIK 2018 - DZIECI 2,5 -LETNIE
L.p

Nazwisko i imię

1.

Górna Julia
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Filipiak

 

Dokumenty do rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Jana Brzechwy w Żninie
rok szkolny 2020/2021

 

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci

na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest poniżej
oraz w sekretariacie przedszkola
w godzinach od 7:30-15:30.
 
Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka
do przedszkola będą przyjmowane
od 2.03.2020r. do 20.03.2019r.
Każdy rodzic przed uzupełnieniem wniosku
zobowiązany jest zapoznać się z
 
do Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Jana Brzechwy w Żninie
       wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2020
z dnia 5.02.2020 r.

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 
 

 

 

Regulamin Rekrutacji Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie

Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Załącznik nr 1 - deklaracja na kolejny rok szkolny

 Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 Załącznik nr 3 - oświadczenie o wielodzietności

 Załącznik nr 4 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Załącznik nr 5 - oświadczenie oboje rodziców pracuje

 Załącznik nr 6 - oświadczenie jedno z rodziców pracuje

 Załącznik nr 7 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 Załącznik nr 8 - deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

 Załącznik nr 9 - oświadczenie rodziców o zameldowaniu

 Załącznik nr 10 - oświadczenie o dochodach w rodzinie

 Załącznik nr 11 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja

 Załącznik nr 12 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja uzupełniająca

 Załącznik nr 13 - upoważnienie do odbioru dziecka