baner

 Dokumenty do rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Jana Brzechwy w Żninie
rok szkolny 2019/2020

 

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci
na rok szkolny 2019/2020 dostępna jest poniżej
oraz w sekretariacie przedszkola
w godzinach od 7:30-15:30.
 
Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka
do przedszkola będą przyjmowane
od 1.03.2019r. do 22.03.2019r.
Każdy rodzic przed uzupełnieniem wniosku
zobowiązany jest zapoznać się z
 
do Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Jana Brzechwy w Żninie
wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2019
z dnia 8.02.2019 r.
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 
 

 

 

Regulamin Rekrutacji Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie 2019

Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Załącznik nr 1 - deklaracja na kolejny rok szkolny

 Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 Załącznik nr 3 - oświadczenie o wielodzietności

 Załącznik nr 4 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Załącznik nr 5 - oświadczenie oboje rodziców pracuje

 Załącznik nr 6 - oświadczenie jedno z rodziców pracuje

 Załącznik nr 7 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 Załącznik nr 8 - deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

 Załącznik nr 9 - oświadczenie rodziców o zameldowaniu

 Załącznik nr 10 - oświadczenie o dochodach w rodzinie

 Załącznik nr 11 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja

 Załącznik nr 12 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja uzupełniająca

 Załącznik nr 13 - upoważnienie do odbioru dziecka

 Załącznik nr 14 - deklaracja korzystania ze świadczeń Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Jana Brzechwy w Żninie


 .