baner

 Dokumenty do rekrutacji do
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie
rok szkolny 2017/2018

 

Dokumentacja związana z rekrutacją dzieci
na rok szkolny 2017/2018 dostępna jest poniżej
oraz w sekretariacie przedszkola
w godzinach od 8:00-15:30.
 
Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka
do przedszkola będą przyjmowane
od 08.03.2017r. do 04.04.2017r.
Każdy rodzic przed uzupełnieniem wniosku
zobowiązany jest zapoznać się z
 
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie
wprowadzonym Zarządzeniem nr 2 /2017
z dnia 21.02.2017 r.
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie 
 

 

 

Regulamin Rekrutacji Przedszkola Miejskiego nr 2-2017

 

 Załącznik nr 1 - deklaracja na kolejny rok szkolny

 Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 Załącznik nr 3 - oświadczenie o wielodzietności

 Załącznik nr 4 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Załącznik nr 5 - oświadczenie oboje rodziców pracuje

 Załącznik nr 6 - oświadczenie jedno z rodziców pracuje

 Załącznik nr 7 - oświadczenie rodziców o zameldowaniu

 Załącznik nr 8 - deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

 Załącznik nr 9 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 Załącznik nr 10 - oświadczenie o dochodach w rodzinie

 Załącznik nr 11 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja

 Załącznik nr 12 - oświadczenie woli przyjęcia - rekrutacja uzupełniająca

 Załącznik nr 13 - umowa cywilno-prawna wraz z upoważnieniem do odbioru dziecka

 

 .